Polonicus 2011 - Norman Davies Teil 1
2013-02-10

Kongres Polonii Niemieckiej przyznał cztery nagrody POLONICUS 2011.

w kategorii kultury - prof. Karl Dedecius

w kategorii dialogu pol.-niem. - minister Cornela Pieper

w kategorii organizacji - prezes ZPwN Władysław Pisarek

oraz nadzwyczajna - prof. Norman Davies.

Patronat nad nagrodą objął Marszałek Senatu RP.