Polonicus 2011 - Norman Davies Teil 2
2013-02-10

Kongres Polonii Niemieckiej przyznał cztery nagrody POLONICUS 2011.
w kategorii kultury - prof. Karl Dedecius
w kategorii dialogu pol.-niem. - minister Cornela Pieper
w kategorii organizacji - prezes ZPwN Władysław Pisarek
oraz nadzwyczajna - prof. Norman Davies.
Patronat nad nagrodą objął Marszałek Senatu RP.