Znajdujesz się na: » Chronologia Projektu

Chronologia Projektu

Chronologia Projektu: "Polska i Niemcy w XXI wieku"

 

 2014

 

 

2013

 

 • Projekt: „Znani i nie znani“ ma przybliżyć osobowości oraz osobistości z życia gospodarczego, kulturalnego oraz politycznego, które się angażują w dialogu polsko-niemieckim.
 • Nagroda Projektu "Polska i Niemcy w XXI wieku" dla młodych entuzjastów zaangażowanych w rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.
 • “O życiu codziennym w Niemczech i w Polsce“  doświadczenia, porady, informacje.

 

2012


 • Stworzenie nowego portalu dla czytelników polskich oraz  niemieckich w dwóch wersjach: www.dialog-pl.de oraz www.dialog-de.pl
 • Wywiad z patronem projektu Prof. Buzkiem w Brukseli. Rozmowa z nim pozwoliła nam rozwinąć intensywniej i docelowo nasz projekt.
 • Wywiady z dr. Lewandowskim, Prof. Hubner, reżyserem Andrzejem Wajdą na temat rozwoju dialogu polsko-niemieckiego. 2011


 • Rozwój projektu bazuje na  pogłębianiu współpracy i wymianie doświadczeń z Panem Dyrektorem Wojciechowskim Collegium Polonicum w Słubicach z Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odra (UEV).
 • Spotkanie z Karolem Dedeciusem, pionierem dialogu polsko-niemieckiego, znanym i cenionym tłumaczem literatury polskiej w Niemczech. Przedstawienie mu naszego projektu oraz planów.
 • Wywiad z Panią Cornelią Piper, wiceszefową niemieckiego MSZ i pełnomocniczką rządu RFN ds. dialogu z Polską. 
 • Przedstawienie Projektu :“ "Polska i Niemcy w XXI   "Nie będzie wolnych Niemiec bez wolnej Polski i nie będzie wolnej Polski bez wolnych Niemiec" Georg Herwegh podczas międzynarodowej konferencji w Brukseli : „Marka „Polska” – poprawa wizerunku Polski w świecie” w BrukseliCelem projektu jest poszerzenie wiedzy o Polsce i Polakach w Niemczech oraz Niemcach i Niemczech w Polsce, gdyż jest to istotne dla pomyślnego rozwoju obu krajów we współczesnej Europie.

 


2010


 • Pierwsze kroki w rozwoju projektu : rozwój współpracy z instytucjami  naukowymi jak Uniwersytet Łódzki, Institut für Europäische Geschichte (IEG), Uczelnia Collegium Polonicum, Patronat Karola Dedeciusa oraz poparcie przez media jak TVP2009


 • Skonkretyzowanie idei projektu :"Polska i Niemcy w XXI wieku". Idea ta powstała podczas spotkania z byłym Prezydentem Polski Panem Lechem Wałęsą w 1995 roku w Gdańsku.

 


Projekt w dzisiejszej formie to praca wielu bezinteresownych ludzi i instytucji.

Dziękujemy za wspaniałą pomoc, czas i idee.