Znajdujesz się na: » dialog energetyczny


Polsko-niemiecki dialog energetyczny

 

Polsko-niemiecki dialog energetyczny jest od pewnego czasu istotną kwestią w stosunkach między tym dwoma krajami. Natomiast od rozpoczęcia kryzysu na Ukrainie jest pewne - UE paotrzebuje spójnej strategii, aby także w przyszłości móc zapewnić państwom członkowskim bezpieczeństwo energetyczne.

 

Polska i Niemcy mogłyby zatem stanowić wzór państw prowadzących między sobą owocny dialog i tym samym pojednać przy wspólnym stole w kwestii bezpieczeństwa energetycznego wszystkie państwa członkowskie UE. Wspólna strategia mogłaby być w ten sposób wypracowana, a to przyczyniłoby się z kolei do dalszej integracji w ramach UE.

 

Na bazie projektu tworzymy transgraniczny portal, zaawansowaną polsko-niemiecką platformę energetyczną i zarazem ośrodek budowania międzynarodowych relacji.

 

Platforma tworzy ramy dla rozwoju dwustronnych kontaktów w obszarze przyjaznych środowisku systemów energetycznych. Oczekiwane efekty to rozszerzenie transferu i wykorzystania wiedzy w tym zakresie w obu krajach, pozytywny wpływ na środowisko i ochronę klimatu, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie dostępności energii. Zakres współpracy obejmuje: promowanie technologii zrównoważonych energetycznie; prace na rzecz wdrożenia pakietu energetycznego UE; zdobywanie informacji o rozwoju w zakresie innych czystych technologii.

 

Chcemy ponadto przysłużyć się do rozwinięcia tego tematu i wskazywać na ważne wydarzenia w ramach polsko-niemieckiego dialogu energetycznego.

 

Pierwszy Szczyt Energetyczny

 


Dotychczasowym punktem kulminacyjnym w wymianie polsko-niemieckiej był pierwszy szczyt energetyczny zorganizowany w dniu 12 czerwca 2014r. (program imprezy). Podczas tego szczytu został podpisany List Intencyjny pomiędzy Niemiecką Agencją Energetyczną- Dena i Związkiem Pracodawców RP.

 

To wydarzenie zostało opisane w artykułach zamieszczonych na stronach internetowych poniżej wskazanych:

 

mg.gov.pl Wicepremier Piechociński na Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym (12.06.2014)

wnp.pl: Jest umowa o energetycznej współpracy Polski i Niemiec (12.06.2014)

ahk.pl: Polska-Niemcy: porozumienie o współpracy w zakresie energetyki (12.06.2014)

polskieradio.pl: Polsko-niemiecki szczyt energetyczny (12.06.2014)

polskieradio.pl: Polsko-niemiecki szczyt energetyczny. Piechociński przekonuje do węgla (12.06.2014)

polskieradio.pl: Szczyt energetyczny. Niemcy sceptyczni wobec wspólnych zakupów gazu przez UE (12.06.2014)

berlin.msz.gov.pl: Polsko-Niemiecki Szczyt Energetyczny (13.06.2014)

youtube.com: Prezydent Pracodawców RP o Polsko-Niemieckim Szczycie Energetycznym w Berlinie (18.06.2014)

berlin.trade.gov.pl: Polsko-Niemiecki Szczyt Energetyczny w Berlinie (18.06.2014)

pracodawcyrp.pl: W Berlinie o Polsko-Niemieckim Szczycie Energetycznym (21.08.2014)

 

Więcej informacji na temat polityki energetycznej UE jest dostępnych tutaj:

 

eecpoland.eu: Polsko-niemieckie dryfowanie energetyczne (15.05.2013)

wnp.pl: Polsko-niemiecki dialog energetyczny ważny dla UE (20.05.2013)

pism.pl: Niemiecka transformacja energetyczna - „Energiewende” (30.10.2013)

pism.pl: Germany’s energiewende and EU policy (30.10.2013) (w języku angielskim)

pism.pl: The German Energiewende from a European Perspective (w języku angielskim)

pism.pl: Beyond “grid-lock” in German-Polish electricity interconnectors (30.10.2013) (w języku angielskim)

cse.ibngr.pl: Energiewende – rzeczywistość silniejsza niż „niemiecki ordnung”? (07.02.2014)

berlin.msz.gov.pl: Wiceminister Kacperczyk na Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym w Berlinie (17.01.2014)

wnp.pl: Buzek: rozwiązanie problemów energetycznych kluczem do wyjścia z kryzysu (13.10.2014)

wnp.pl: P. Chełmiński, PKN Orlen: rozruch bloku we Włocławku już w tym roku (21.04.2015)

wnp.pl: Prezes Chadam: wierzę, że gazoport będzie gotowy w tym roku (21.04.2015)

wnp.pl: Korytarz Północ-Południe, potrzeba 50 mld euro (21.04.2015)

wnp.pl: Największy odbiorca gazu w kraju zainteresowany programem rabatowym PGNiG (22.04.2015)

wnp.pl: Gaz-System rozpoczyna realizację połączenia gazowego Polska-Słowacja (23.04.2015)

wnp.pl: Polska energetyka nadal będzie wykorzystywała węgiel, gaz i OZE  (24.04.2015)

wnp.pl: Sieci przesyłowe i transportowe muszą oplatać nasz region (24.04.2015)

wnp.pl: Unia potrzebuje nowego podejścia do kwestii energii (24.04.2015)

wnp.pl: Od energetyczno-klimatycznej rewolucji w UE nie ma już odwrotu (25.04.2015)

wnp.pl: Korytarz Północ - Południe: klucz do rozwoju naszego regionu (26.04.2015)

wnp.pl: Wciąż daleko do jednolitego rynku energii i gazu w UE (24.04.2015)


dialog-de.pl: Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Zgorzelcu (23.09.2015) 

 

Dolna galeria zdjęc: dzięki uprzejmego pozwolenia Ambasady RP w Berlinie