Wydarzenia

Landesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V. (LPID) unter Vorsitz von Markus Miroslaw Jankowicz


Cornelia Pieper - Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku dnia 07 czerwca 2018 otrzymała wyróżnienie „Zasłużony dla Dialogu Polsko-Niemieckiego” za wspieranie polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.


Czytaj dalej

 

Jubileusz 20–lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


 

W sobotę, 26 maja 2018 roku, w Poznaniu, w Auli Lubrańskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dokonała się uroczystość Jubileuszu 20 lat istnienia i działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Towarzystwa zostało uhonorowanie medalem Deutsch-Polnische Geprüfte Qualität – „Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość”.Prezydent Towarzystwa - dr Marian Król został wyróżniony za swoje zasługi medalem „DIALOGU POLSKO-NIEMIECKIEGO” za wspieranie polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Czytaj dalej

 

W dniu 4 grudnia 2017 r Pan Markus Jankowicz został uhonorowany Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT” (Praca wszystko zwycięża) za krzewienie idei pracy organicznej.


Jest to wyróżnienie, przyznawane wszystkim tym, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

Czytaj dalej

 

 

Medal Ojca Mariana Żelazka


W dniu 23 sierpnia 2017 r dr Marian Król ,Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego' przyznał  Panu Markusowi Jankowiczowi medal za pracę organiczną.


 

Firma Smuda Consulting – członek Rady Eksperckiej przy  „Najwyższa Polsko-Niemiecka Jakość”

 


 

 

Firma Smuda Consulting – członek Rady Eksperckiej przy  „Najwyższa Polsko-Niemiecka Jakość” była organizatorem polsko-niemieckiej konferencji gospodarczej Koszęcin 2017. Reportaż z tej konferencji znajdziecie Państwo pod linkiem: Czytaj dalejSpotkanie z ambasadorem RP w Berlinie


W dniu 18 lipca 2017 r Markus Jankowicza spotkał się Andrzejem Przyłębskim, ambasadorem RP w Berlinie. Celem spotkania było  zaprezentowanie projektu pt. "Polska i Niemcy w XXI   "Nie będzie wolnych Niemiec bez wolnej Polski i nie będzie wolnej Polski bez wolnych Niemiec" Georg Herwegh.

Czytaj dalej


Dziekan Korpusu Polonijnego w Niemczech


Przyjęcie misji Dziekana Korpusu Polonijnego w Niemczech nadanego przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Warszawa 1 grudnia 2016 r.

Czytaj dalej


25-lecie Collegium Polonicum


Uprzejmie informujemy, iż z okazji 25-lecia Collegium Polonicum13 października 2016 r. wręczyliśmy dla Collegium Polonicum na ręce rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego, prezydenta Viadriny prof. Alexandra Wölla oraz dr. Krzysztofa Wojciechowskiego medal "Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość"za 25 letni wkład włożony w zbliżenie Polski i Niemiec na polu nauki i kultury.

Czytaj dalej


Współpraca drogą do sukcesu


 „Tylko poprzez współdziałanie można osiągać realne sukcesy” – mówi Markus Jankowicz dla Funkhaus Europa

Słuchaj dalej

 

Wino "Dialog" jest symbolem kontynuacji dialogu polsko-niemieckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wino serwowane było już na wielu uroczystościach, jublileuszach oraz spotkanich polsko-niemieckich. Kosztowali go między innymi goście Pałacu Belwederskiego w Warszawie.

Czytaj dalej 

 

NAJWYŻSZA POLSKO-NIEMIECKA JAKOŚĆ

 

Medal „NAJWYŻSZA POLSKO-NIEMIECKA JAKOŚĆ“ znajduje się także w Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach

Wydarzenia