Znajdujesz się na: » Historia » Wydarzenia » 12 stycznia 1988

12 stycznia 1988

Hans-Dietrich Genscher, minister spraw zagranicznych (z prawej) prowadzi dyskusję z liderem partii robotników Lechem Wałęsą w rezydencji Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.