Spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulz

Kierownik projektu Markus Jankowicz, Julita Bancewicz podczas rozmowy z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulz.


Wywiad pisemny:


- Panie przewodniczący Schulz chcielibyśmy serdecznie podziękować za patronat naszego projektu "Polska i Niemcy w 21 wieku, Nie będzie wolnych Niemiec bez wolnej Polski i nie będzie wolnej Polski bez wolnych Niemiec."

Martin Schulz: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niemcy i Polska w 21 wieku.(czyta okładkę tytułową) 21 wieku nie mogę wymówić. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.

 

- Zainwestowaliśmy dużo pracy w ten projekt. Bardzo ważnym elementem jest rozwój portalu internetowego DIALOG. Chcieliśmy zapytać, Pan ocenia rozwój naszej inicjatywy.

Martin Schulz: Bardzo pozytywnie. Myślę, że dialog w obu naszych krajach jest tak samo ważny dla przyszłości Unii Europejskiej, jak np. współpraca niemiecko-francuska. Polska jest naszym najważniejszym sąsiadem na wschodzie i bez wątpienia naród polski dzieli wspólny los z narodem niemieckim, dlatego pomysł portalu internetowego, gdzie dialog polsko-niemiecki jest promowany, uważam za bardzo dobry pomysł.

 

- Jak Pan spostrzega bieżące kontakty biznesowe między Polską a Niemcami w kontekście europejskim? Czy kontakty te mogą być zintensyfikowane? Jeśli tak to w jakiś sposób?

Martin Schulz: Uważam, że Polska jako jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, powinna ściśle współpracować z Niemcami. Życzyłbym sobie również, aby współpraca ta zaowocowała wspólną walutą; szczególnie, ze sporą korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw w polsko-niemieckie przygranicznej strefie ekonomicznej. Aktualnie współpracują one w dwóch walutach, co jednak stanowi dla nich utrudnienie. Myślę, że wspieranie klasy średniej, czyli wymiana pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, powinno mieć miejsce na tym polu; właśnie w strefie euro. Wprowadzenie euro jest dla obu stron jest ogromną szansą; wzmocni ekonomiczne stosunki pomiędzy Polską a Niemcami.

 

- Jak ocenia Pan rozwój polskiej gospodarki?

Martin Schulz: Tak jak właśnie powiedziałem, Polska jest niezwykle dynamiczną gospodarką; nawet jeśli rozwój ten w tym roku trochę się zwolnił. Nie ma jednak wątpliwości; od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej żaden inny kraj nie rozwijał się z takim rozmachem. Polska jest w napędzie modernizacyjnym, który jest niesamowity; który nie ogranicza się tylko do Warszawy lub Krakowa, ale go widać w całym kraju. Myślę więc, że polska gospodarka jest jedną z nadziei dla całej europejskiej gospodarki.

 

- Jak Pan ocenia działania Polskiej Grupy w Parlamencie Europejskim?

Martin Schulz: To jest bardzo różnie, myślę że istnieje konstruktywny wkład polskich kolegów. Jest jednak kilku kolegów tutaj, w Parlamencie Europejskim, którzy w rzeczywistości są przeciwko UE. Chociaż, nie tylko osoby z Polski, ale także z innych krajów. Ogólnie jednak myślę, że polscy koledzy są bardzo pracowici.

 

- Czy politycy z krajów Europy Środkowej wspierają przedsiębiorców?

Martin Schulz: Staramy się stworzyć warunki ogólne w taki sposób, aby firmy mogły swobodnie inwestować w Europie na podstawie dużej pewności prawnej. Więc to, co robimy w Parlamencie Europejskim, jest w pewnym sensie jest wspieraniem przedsiębiorstw. To czego nie robimy, przynajmniej nie ja, to bezpośrednie wsparcie i pomoc dla poszczególnych spółek. Przedsiębiorcy muszą działać smodzielnie, bez ingerencji rządowej. Dokładamy jednak wszelkich starań aby ustanawiać dobre warunki ramowe.

 

- Dziękuję za rozmowę

Martin Schulz: Dziękuję.