Galeria » Jubileusz 30–lecia współpracy miast partnerskich Łodzi i Stuttgartu

Z okazji przypadającego w tym roku trzydziestolecia współpracy partnerskich miast Łodzi i Stuttgartu, informujemy że w dniu 5 października 2018 roku  w Łodzi, w obecności Rady Miasta oraz delegacji Rady Miasta ze Stuttgartu, w uznaniu dorobku i zasług dla rozwoju, kształtowania dobrosąsiedzkich i budowy bliskich stosunków między tymi miastami, medalami „Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość”- „Deutsch-Polnische Geprüfte Qualität”. uhonorowani zostali: Prezydent Łodzi,- Pani Hanna Zdanowska oraz Burmistrz Stuttgartu,- Pan Fritz Kuhn.