Galeria » Cornelia Pieper - Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku dnia 07 czerwca 2018 otrzymała wyróżnienie „Zasłużony dla Dialogu Polsko-Niemieckiego” za wspieranie polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.