Katowicka konferencja COP24 zakończona

15 grudnia był ostatnim dniem 24. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), na której przyjęto Katowicki Pakiet Klimatyczny.


Zbiór wytycznych implementujących Porozumienie Paryskie to dokument liczący 133 strony, który wprowadza jednolite dla wszystkich krajów zasady wdrażania Porozumienia i przeciwdziałania zmianom klimatu, biorąc jednocześnie pod uwagę poziom rozwoju i specyficzne uwarunkowania państw.

 

W czasie konferencji udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane wydarzenia wysokiego szczebla – Dialog Talanoa, ministerialny dialog w sprawie finansowania klimatycznego i dialog w sprawie działań przed 2020 r., a także szereg wydarzeń w ramach globalnej agendy działań klimatycznych.

 

Ważnym wydarzeniem COP24 był Szczyt Liderów 3 grudnia 2018 r. – który zgromadził delegacje z całego świata, podejmując zaproponowany przez Prezydenta RP temat solidarnej transformacji.

 

Jedynym obszarem, w którym nie udało się osiągnąć znaczącego postępu w pracach, jest rozdział poświęcony mechanizmom rynkowym (art. 6 Porozumienia Paryskiego). Prace nad tym zagadnieniem będą kontynuowane podczas kolejnej sesji COP25 w przyszłym roku w Chile.

 

Trwałym śladem inicjatyw Polski podczas katowickiej konferencji są przyjęte dokumenty: Deklaracja na temat solidarnej transformacji, Deklaracja „Lasy dla klimatu” oraz Partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności (Driving Change Together Partnership).

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwa Spraw zagranicznych

 

 

Źródło