Znajdujesz się na: » Energia/Gospodarka » Porady prawne

Porady prawne

 

Dział zawiera informacje, z zakresu szeroko rozumianego prawa w Niemczech.

 

 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

WYPADEK PRZY PRACY


Księga VII niemieckiego Kodeksu Socjalnego ( Siebtes Buch Sozialgestzbuch _ - Gesetzliche Unfallversicherung) - zwany dalej KS VII - reguluje ustawowe m.in. ubezpieczenie z tytułu wypadków  przy pracy.


 

 

 

 


 

 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz


ZMIANA TREŚCI UMOWY O PRACĘ W TRYBIE WYPOWIEDZENIA (Änderungskündigung)


Änderungskündigung oznacza wypowiedzenie dotychczasowej umowy o pracę i zarazem ofertę nowych warunków pracy. Przyjęcie przez pracownika  oferty powoduje zmianę dotychczasowych warunków umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia. Pracownik może odmówić przyjęcia oferty, jeżeli nie chce zaakceptować nowych warunków pracy.

 

Czytaj więcej >>

 

 

 

 


 

 

 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz


PRAWO SPADKOWE W UNII EUROPEJSKIEJ


Europejski Parlament przyjął dn. 13.032012r.  projekt nowych przepisów prawa spadkowego. Jeżeli będzie on potwierdzenie Rady Europejskiej to stanie się on rozporządzeniem z bezpośrednią mocą wiążącą bez potrzeby przeniesienia do  państwowych porządków prawnych  poszczególnych państw Unijnych. 

 

Czytaj więcej >>

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

WYPADEK SAMOCHODOWY W INNYM PAŃSTWIE UE


Trybunał Europejski ( Az.: C-436/06) potwierdził    właściwość miejscową sądów państwa miejsca zamieszkania poszkodowanego dla likwidacji szkody powypadkowej. Polepszyło to znacznie pozycję poszkodowanego, który nie musi dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych w innym państwie unijnym. 


Czytaj więcej >>

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

ODPRAWA ZA UTRATĘ MIEJSCA PRACY (Abfindung)


Pracownik nie ma z reguły roszczenia do wypłacenia odprawy za utratę miejsca pracy. W prowadzony w roku 2004 § 1a do ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem ( Kündigungsschutzgesetz) przewiduje, że pracodawca może – ale nie musi - w wypadku wypowiedzenia z przyczyn zakładowych zaproponować pracownikowi odprawę, jeżeli nie złoży on do sądu pracy pozwu.


Czytaj więcej >>

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

ALKOHOL ZA KIEROWNICĄ KONSEKWENCJE W PRAWIE KARNYM


Konsekwencje zależą od zawartości alkoholu lub innych środków odurzających we krwi i od sprawności kierowcy uwarunkowanej spożyciem alkoholu.


Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

PEŁNOMOCNICTWO W NIEMIECKIM KODEKSIE CYWILNYM


Instytucja pełnomocnictwa uregulowana w niemieckim Kodeksie cywilnym ( §§ 164 do 181 BGB) – zwanym dalej BGB** - jest inna jak konstrukcja pełnomocnictwa w polskim prawie.


Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NIEMCZECH


Niemiecka nazwa tej spółki brzmi: Gesellschft mit beschrankter Haftung a skrót GmbH, zwana dalej jako GmbH. Spółka ta uregulowana jest w osobnej ustawie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ( GmbH-Gesetz)*. 


Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O. O.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Gesellschaft mit beschränkter Haftung) stanowi jedną z form spółek kapitałowych w niemieckim systemie prawnym. Zarząd , składający się z jednej albo z wielu osób fizycznych ( Geschaftsführer), jako organ wykonawczy ma za zadanie prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.


Czytaj więcej >>

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

SĄDOWE SPORY Z ZAKRESU PRAWA PRACY W NIEMCZECH


Spory z zakresu prawa pracy rozpatrywane są w regule w pierwszej instancji - bez względu na rodzaj sprawy czy na wartość przedmiotu sporu -  przez sądy pracy ( Arbeitsgericht )  w drugiej instancji przez krajowe sądy pracy ( Landesarbeitsgericht) i Związkowy Sąd Pracy ( Bundesarbeitsgericht).


Czytaj więcej >>

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

WYMÓWIENIE STOSUNKU PRACY W NIEMCZECH


W Niemczech nie ma Kodeksu Pracy, który normowałby  kompleksowo  podstawy prawa pracy podobnie jak np. Ordynacja podatkowa czy Kodeks socjalny. Przepisy prawa pracy są rozrzucone w wielu ustawach i innych przepisach prawnych.


Czytaj więcej >>

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

OKRES PRÓBNY W UMOWIE O PRACĘ W NIEMIECKIM PRAWIE PRACY


Długość okresu próbnego nie jest w – pomijając parę wyjątków -  określona ustawowo w niemieckim prawie pracy  ( Na podstawie art. 25 polskiego Kodeksu pracy okres próbny nie może być dłuższy niż 3 miesiące).   


Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

ODPRAWA ZA UTRATĘ PRACY W NIEMCZECH


Niemieckie prawo pracy, inaczej jak w Polsce, nie zna regulacji , która przewiduje obowiązkowe płacenie  odprawy pieniężnej w wypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika. W Niemczech obowiązujezasada wolności wypowiadania umów o pracę zarówno dla pracowników jak i pracodawców.


Czytaj więcej >>

 

 

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

SPRZECZNE Z PRAWEM WYPOWIEDZENIE STOSUNKU PRACY NA PRAWIE NIEMIECKIM


Związkowy Sąd Pracy ( Bundesarbeitsgericht, Az.: 6 AZR 480/09) uznał, że wypowiedzenie niezgodne z prawem, musi być też zaskarżone w ciągu trzech tygodni przed sądem pracy. W rozpatrywanym przez sąd przypadku chodziło o wypowiedzenie umowy o pracę z kandydatem na członka rady zakładowej. § 15 ust. 3 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem ( Kündigungsschutzgesetz; skrót: KSchG), stanowi, że wypowiedzenia w tych wypadkach nie są dozwolone.


Czytaj więcej >>

 

 
 

Paul Ostrowski Adwokat i notariusz

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

 

ZABEZPIECZENIE ROZSZCZEŃ PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH W NIEMCZECH


Przy robotach budowlanych mamy najczęściej do czynienia z następującą konstelacją: inwestor, główny wykonawca i podwykonawca.  § 1 ustawy o zabezpieczeniu roszczeń za roboty budowlane ( Bauforderungssicherungsgesetz) ma na celu zabezpieczenie przede wszystkim roszczenia podwykonawców za  wykonane roboty budowlane. 


Czytaj więcej >>