Znajdujesz się na: » Polityka » Wydarzenia » 10 maja 2019

10 maja 2019

Uroczyste obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja w Ambasadzie RP w Berlinie

6 maja 2019 r. Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski, wydał w polskiej Ambasadzie w Berlinie uroczyste przyjęcie z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.

Wśród licznie przybyłych gości (ok. 230 osób) obecni byli m.in. sekretarz stanu w MSZ RFN Andreas Michaelis, sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak, były premier kraju związkowego Saksonii Stanislaw Tillich, a także deputowani do Bundestagu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ministerstw federalnych, instytucji kulturalnych i naukowych oraz niemieckiej Polonii.

 

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem polskiego Ambasadora, prof. Andrzeja Przyłębskiego, w którym nawiązał on do ważnych rocznic, jakie obchodzimy w 2019 roku, w tym 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 20-lecia członkostwa Polski w NATO. Ambasador podkreślił, że 15-lecie Polski w UE jest sukcesem, mimo że Europa obecnie znajduje się w kryzysie. Ambasador zdecydowanie zaprzeczył jakoby istniały jakiekolwiek plany polexitu i podkreślił szereg polskich działań w przeciwdziałaniu sytuacji opuszczenia UE przez kolejne państwa. Ambasador zaakcentował również sukcesy Polski w ostatnich latach, m.in. najbardziej dynamiczny rozwój gospodarczy w ciągu ostatnich 30 lat, rekordowy spadek bezrobocia, działania rządu przeciwko wyłudzeniom VAT czy ułatwienie inwestycji dla przedsiębiorców. Na zakończenie podkreślił: To wszystko nie byłoby możliwe bez współpracy z Republiką Federalna Niemiec, która została zapoczątkowana poparciem Niemiec dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i jest kontynuowana w takich dziedzinach jak gospodarka, nauka i polityka bezpieczeństwa. Jest to współpraca, która może być wzorem dla UE.

 

Z kolei sekretarz stanu Andreas Michaelis w swojej przemowie podkreślił podziw Niemiec dla rozwoju Polski w ostatnich 30 latach. Zaznaczył, że Polska jest dla Niemiec niezwykle ważnym Partnerem w UE oraz w sojuszu transatlantyckim. Tylko z Polską możemy tworzyć Europę, która będzie odpowiadała naszym wspólnym interesom, podkreślił minister. Michaelis nawiązał również do trzech ważnych inicjatyw: przewodnictwa Polski w Procesie Berlińskim oraz planowanego w lipcu szczycie w Poznaniu, zaproszenia Niemiec przez Polskę do udziału w Inicjatywie Trójmorza oraz odrodzenia na przełomie ostatnich dwóch lat Trójkąta Weimarskiego.

 

Podczas poczęstunku pracownicy placówki odbyli wiele ciekawych rozmów z gośćmi, a całość wydarzenia uświetnił występ commbo jazzowego Policji Brandenburskiej