Hans-Dietrich Genscher (1927-2016)

Hans-Dietrich Genscher (1927-2016)
Odszedł przyjaciel Polski, orędownik idei jedności europejskiej, świadek i współarchitekt historycznych przemian, które nastąpiły w Europie po upadku Żelaznej Kurtyny