Posiedzenie Międzynarodowej Organizacji Kakao w Berlinie

W dniach 26-28 kwietnia 2018 r. w Berlinie miało miejsce posiedzenie Międzynarodowej Organizacji Kakao (International Cocoa Organization, ICCO). W posiedzeniach Consultative Board on the World Cocoa Economy, Economics Committee, Administration and Finance Committee oraz w obradach Rady, gdzie zaprezentowano 3 kandydatów na stanowisko dyrektora wykonawczego ICCO, Polska reprezentowana była przez dr. Jacka Rosę z Ambasady RP w Berlinie. Z Komisji Europejskiej obecny był Michel de Knoop (szef delegacji UE) i Leonard Mizzi (Dyrektor w Komisji Europejskiej).

 

 

Producenci kakao m. in. z Trynidadu i Tobago, Nikaragui, Kostaryki, Wybrzeża Kości Słoniowej wskazywali na problemy przewidywalności cen na rynku i wahań koniunkturalnych NGO. Lutheran World Relief zwracali uwagę na ubóstwo bezpośrednich producentów, którzy tylko w nieznacznym stopniu partycypują w zyskach.

 

W czasie pierwszej sesji (Consultative Board on the World Cocoa Economy) przedyskutowano propozycje “Mitigation and remediation of cadmium contamination in cocoa beans in Latin America and the carribbean”.

 

Zanieczyszczenie kadmem jest poważnym problemem dla krajów Ameryki Łacińskiej. Eksportują one kakao, które nie będzie spełniało warunków od czasu wejścia w życie nowej dyrektywy kadmowej.

Wybór nowego dyrektora zarządzającego został przełożony na wrzesień do następnego posiedzenia w Abidżanie.

 

Źródło