Polsko-niemieckie rozmowy w Berlinie

- Dzisiejsze spotkania wieńczą tegoroczny intensywny dialog między naszymi krajami i otwierają kolejne pola współpracy - powiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz po spotkaniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem Heiko Maasem w Berlinie.


Wizyta ministra Jacka Czaputowicza w Berlinie odbyła się 13 grudnia 2018 r. na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa. Spotkanie szefów polskiej i niemieckiej dyplomacji stanowiło kontynuację rozmów przeprowadzonych podczas XV polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie 2 listopada 2018 r.

 

Podsumowując polsko-niemieckie relacje w 2018 r., ministrowie podkreślili znaczenie przyjętej podczas konsultacji międzyrządowych deklaracji, która określa kierunki i priorytety przyszłej współpracy w kwestiach bilateralnych i międzynarodowych. - Bardzo dobrze oceniam naszą wspólną deklarację z listopada tego roku, która zarysowuje możliwości współpracy między naszymi krajami w wielu dziedzinach – powiedział szef polskiej dyplomacji.

 

Ministrowie poruszyli też zagadnienia związane z polityką historyczną w relacjach polsko-niemieckich - zgodzili się, że temat polityki pamięci jest niezwykle ważny dla obu stron. W tym kontekście omówili ważne, okrągłe rocznice przypadające w 2019 r. - 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, wydarzeń 1989 roku i wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

- Chcemy pogłębić naszą wiedzę na temat historii stosunków polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia II wojny światowej - podkreślił szef polskiego MSZ. Dodał przy tym, że dojrzałe relacje polityczne to także umiejętność rozmawiania o trudnych kwestiach. Ministrowie dyskutowali także o programach wymian adresowanych do młodzieży.

 

W trakcie wizyty w Berlinie minister Czaputowicz podkreślił także wagę, jaką strona polska przywiązuje do wznowienia rozmów w formacie Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu dotyczącego spraw polskiej społeczności w Niemczech i niemieckiej społeczności w Polsce. Szef polskiej dyplomacji przypomniał o aktualności nierozwiązanych dotąd kwestii dotyczących m.in. nauczania języka polskiego w Niemczech.

 

Ministrowie wymienili również poglądy w kluczowych kwestiach międzynarodowych, w tym na temat polityki bezpieczeństwa, także w odniesieniu do aktualnej sytuacji na Ukrainie, współpracy na forum ONZ i w ramach Procesu Berlińskiego. Rozmówcy byli zgodni, że ścisła współpraca polsko-niemiecka jest warunkiem niezbędnym dla przyszłości integracji europejskiej.

 

‎- Mamy podobną wizję Unii Europejskiej. Dostrzegamy znaczenie czterech swobód, zasady konkurencyjności, wykorzystanie potencjału wspólnego rynku - zaznaczył szef polskiej dyplomacji dodając, że ustalił wraz z ministrem Maasem kwestię wspólnej debaty o przyszłości Europy w marcu 2019 r.

 

Odnosząc się do kwestii niestałego członkostwa obu krajów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (Niemcy będą niestałym członkiem RB ONZ od stycznia przyszłego roku), minister Jacek Czaputowicz zaznaczył, że jest to ważne forum naszej współpracy. Jednym z najważniejszych priorytetów Niemiec podczas ich członkostwa w Radzie będzie kwestia prawa humanitarnego. Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że dla Polski jest to również bardzo ważny temat, wpisujący się w priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie, w szczególności w stosunku do priorytetu ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Szef polskiej dyplomacji przypomniał w tym kontekście Memorandum o porozumieniu o współpracy w dziedzinie pomocy humanitarnej podpisanego z szefem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

 

W trakcie rozmów minister Heiko Maas podkreślił wagę Trójkąta Weimarskiego, szczególnie po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. Szef polskiego MSZ zgodził się, że istnieje szerokie pole do współpracy pomiędzy Polską, Niemcami i Francją również na polu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Trójkąt Weimarski to także ważna platforma do konsultacji w zakresie polityki europejskiej.

 

W kontekście dyskusji o przyszłości Europy minister Czaputowicz poparł głos wicekanclerza Olafa Scholza na temat przekształcenia stałego miejsca Francji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w stałe miejsce dla UE. Szef polskiej dyplomacji zwrócił przy tym uwagę na dodatkowy aspekt - francuskie prawo do posiadania broni jądrowej. - Gdyby to było w dyspozycji Europy, wówczas byłaby ona rzeczywiście suwerenna I miała materialne podstawy zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie - podkreślił minister.

 

Wizyta była też okazją do spotkania z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble oraz złożenia symbolicznej wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą rolę Solidarności. Szef polskiej dyplomacji wygłosił także wystąpienie na temat polskiej wizji przyszłości UE w Fundacji Körbera, jak również uczestniczył w organizowanej przez Instytut Polski w Berlinie debacie byłych polskich i‎ niemieckich opozycjonistów.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych‎

 

Źródło