Richard von Weizsäcker w rozmowie z Władysławem Bartoszewskim

Szóstym prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Richard von Weizsäcker  w rozmowie z Władysławem Bartoszewskim. 17 listopada 2010