Nagroda Trójkąta Weimarskiego za społeczne zaangażowanie – edycja 2019

W tegorocznej edycji nagrody Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego i nadburmistrza miasta Weimar postanowiono uhonorować wybitne działania trójstronne mające na celu rozpowszechnienie idei Trójkąta Weimarskiego.

 

 

Nagroda Weimarska za społeczne zaangażowanie zostanie przyznana po raz ósmy przez Stowarzyszenie Trójkąta Weimarskiego we współpracy z nadburmistrzem miasta Weimar. Celem tej inicjatywy jest wspieranie kontaktów młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, które tworzą podstawę dla wzajemnego zaufania, międzykulturowej edukacji, tolerancji i otwartości. Nagroda ma na celu inicjowanie dalszego zbliżenia społeczeństw europejskich oraz promowanie odpowiedzialności za pokojowe i sprawiedliwe stosunki międzynarodowe. To zaangażowanie ma służyć wzmocnieniu europejskiego ducha – poprzez wielostronną współpracę i działania o charakterze wielokulturowym.

 

Zapraszamy osoby fizyczne, stowarzyszenia i instytucje do zgłaszania innowacyjnych, trójstronnych projektów w ramach tegorocznego konkursu. Szczegóły na stronie https://www.weimarer-dreieck.org/termine-2019/

 

Szczególnie w czasach terroru i wojny w różnych regionach świata warto inwestować w przyszłość młodego pokolenia i wspierać międzykulturową interakcję, zrozumienie znaczenia wolności i demokracji. Warto też utwierdzać młodych ludzi w zasadności ich zaangażowania na rzecz pokojowego współżycia w Europie, promować kreatywne postawy, a także pomagać przy wyborze drogi zawodowej.

 

Źródło