Znajdujesz się na: » Historia » Wydarzenia » 6 grudnia 1970

6 grudnia 1970

Podróż kanclerza Willy Brandta (2 z lewej) jest witany przez Józefa Cyrankiewicza, premiera RP (2. z prawej). (z prawej. Walter Scheel, Minister Spraw Zagranicznych, z lewej Egon Bahr, sekretarz stanu w Kancelarii Federalnej)