Znajdujesz się na: » Polityka » Wydarzenia » 17 września 2019

17 września 2019

WYBORY do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
 
 
 
13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie za granicą w wyborach

 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

 

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504).

 

 

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r., w godz. 7:00-21:00.

 

Obywatele polscy, którzy stale przebywają za granicą, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie OSOBIŚCIE.

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12.09.2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1767) na terenie Berlińskiego Okręgu Konsularnego zostało utworzonych 5 obwodów głosowania

 

Obwód głosowania nr 138

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej:

 

 

Ambasada RP w Berlinie

 

Lassenstr. 19-21

 

14193 Berlin

 

 

Obwód do głosowania nr 139

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej:

 

 

 

Instytut Polski

 

Burgstraße 27

 

10178 Berlin

 

 

 

Obwód głosowania nr 140

 

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej:

 

 

 

PMK (Dom Parafialny im. Św. Jana Pawła II)

 

Lilienthalstraße 5

 

10965 Berlin

 

 

 

Obwód głosowania nr 141

 

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej:

 

 

 

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk

 

Majakowskiring 47

 

13156 Berlin

 

 

 

Obwód głosowania nr 142

 

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej:

 

 

 

Instytut Polski

 

Markt 10

 

04109 Leipzig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 1. Osoby uprawnione do głosowania za granic

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 

 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

 

 

nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 

 

nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

 

 

nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

 

 

posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,

 

 

zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

 

 

 

 

 

 

2. Spis wyborców

 

 

 

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby, które zamierzają wziąć udział w wyborach za granicą, są zobowiązane zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 

 

 

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu

 

 

ustnie,

 

 

pisemnie,

 

 

telefonicznie,

 

 

telegraficznie,

 

 

telefaksem,

 

 

w formie elektronicznej.

 

 

 

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 

 

 

Zgłoszenie musi zawierać (plik do pobrania):

 

 

nazwisko,