Uroczystość wręczenia Naukowej Nagrody Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2018

Nagroda Naukowa Ambasadora obchodzi w tym roku 10. jubileusz. Jej uroczyste wręczenie przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego, odbyło się 13 grudnia 2018 r. w Topoi-Haus Dahlem Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Freie Universität Berlin).


Naukowa Nagroda Ambasadora przyznawana jest od 2008 r. absolwentom i doktorantom niemieckich uczelni za wybitne i innowacyjne prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

 

W skład tegorocznego jury weszli:

- prof. Igor Kąkolewski (CBH PAN), przewodniczący

- prof. Beata Halicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)

- prof. Izabela Surynt (Uniwersytet Wrocławski)

- prof. Bogdan Musiał (IPN)

- prof. Alexander Wöll (Europejski Uniwersytet Viadrina)

- prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Uniwersytet w Gießen)

- prof. Klaus Ziemer (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- prof. Hans Henning Hahn (Uniwersytet w Hamburgu)

- prof. Yvonne Kleinmann (Aleksander Brückner Zentrum, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze).

 

Obrady jury odbyły się 15 listopada 2018 r. w Ambasadzie RP w Berlinie. Rozpatrzono 28 prac doktorskich i magisterskich spełniających wysokie standardy naukowe, co jest niewątpliwie szczytowym osiągnięciem w historii Nagrody.

 

Podczas uroczystości 13 grudnia 2018 r. w imieniu Wolnego Uniwersytetu w Berlinie zebranych przywitała prodziekan Instytutu Europy Wschodniej FU, prof. Gertrud Pickhan. Przemówienie wygłosił również Ambasador RP w RFN, prof. dr hab. Andrzej Przyłębski. Podkreślał on, że zdaniem ekspertów, Trójkąt Weimarski może istotnie przyczynić się do odbudowania ładu w Europie. Aby jednak faktycznie tak się stało, Polska musi być w Niemczech bardziej obecna. Nagroda jest, zdaniem Ambasadora, sprzyjającym temu czynnikiem.

 

Odnosząc się do kwestii merytorycznych, Ambasador Andrzej Przyłębski stwierdził, że nadesłane w tym roku prace prezentowały niezwykle wysoki poziom. W związku z tym jury podjęło decyzję o przyznaniu aż dwóch nagród głównych w obu kategoriach (prace doktorskie i prace magisterskie) oraz trzech wyróżnień.

 

Konkurs podsumował też nowy dyrektor CBH PAN, prof. Igor Kąkolewski. Także i on zwracał uwagę, że tegoroczna edycja wyróżniała się nie tylko wysokim poziomem, ale również rekordową liczbą nadesłanych prac.

 

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród oraz wyróżnień. W imieniu członków jury laudacje do każdej pracy wygłaszali na przemian prof. I. Kąkolewski, prof. G. Pickhan, prof. B. Halicka oraz prof. A. Wöll.

 

Nagrody w wysokości 2.000 EUR za najlepsze prace doktorskie otrzymali:

- dr des. Friedrich Cain: „Wissen im Untergrund. Polnische Universitäten im Zweiten Weltkrieg“ (Uniwersytet w Konstancji)

- dr des. Clara Frysztacka: „Zeit-Schriften. Die Konstruktion der historischen Moderne am Beispiel der polnischsprachigen Wochenpresse ‚für viele‘ am Ende des ‚langen‘ 19. Jahrhunderts“ (Uniwersytet Siegen).

Nagrody w wysokości 1.000 EUR za najlepsze prace magisterskie otrzymali:

- mgr Anne S. Kluger: „Zwischen Wissenschaft und Ideologie. ‚Slawische Archäologie‘ und ihre politische und ideologische Durchdringung am Beispiel von Joachim Herrmann und Witold Hensel“ (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster)

- mgr Moses Fendel: „PRZEMYŚL 1939/40. Von Menschen und Grenzen zur Zeit des Hitler-Stalin-Pakts (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)

 

Wyróżnienia otrzymali:

Za prace doktorskie – Jana Fuchs, Markus Nesselrodt oraz Małgorzata Popiołek-Roßkmap

Za prace magisterskie – mgr Simon Purk, mgr Simon Behnisch oraz mgr Anja Jahn.

 

Po ceremonii wręczenia nagród wykład pt. „Europa i jej Narody” wygłosiła jedna z najbardziej znanych badaczek pamięci kulturowej, prof. Aleida Assmann. Wykład koncentrował się wokół tematyki pamięci narodowej oraz polityki pamięci w Europie. 

 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił kwartet smyczkowy Arteria Quartet z Wrocławia. Zaprezentowane zostały m.in. utwory Wojciecha Kilara oraz Stanisława Moniuszki.

 

* * *

 

Pełna lista laureatów Naukowej Nagrody Ambasadora RP za rok 2018

 

LAUREACI GŁÓWNEJ NAGRODY:

 

Prace doktorskie

 

FRIEDRICH CAIN: „Wissen im Untergrund. Polnische Universitäten im Zweiten Weltkrieg“ (Universität Konstanz)

 

CLARA FRYSZTACKA: „Zeit-Schriften. Die Konstruktion der historischen Moderne am Beispiel der polnischsprachigen Wochenpresse  ‚für viele‘ am Ende des ‚langen‘  19. Jahrhunderts“ (Universität Siegen)

 

Prace magisterskie:

 

ANNE S. KLUGER: „Zwischen Wissenschaft und Ideologie. „Slawische Archäologie“ und ihre politische und ideologische Durchdringung am Beispiel von  Joachim Herrmann und Witold Hensel“ (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

 

MOSES FENDEL: „PRZEMYŚL 1939/40. Von Menschen und Grenzen zur Zeit des Hitler-Stalin-Pakts (Europa-Universität Viadrina in Frankfurt Oder)

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Prace doktorskie

 

JANA FUCHS: „Besonders zentral. Politische Repräsentation und gesellschaftliche Auseinandersetzung am Beispiel des modernen Städtebaus zweier historischer Plätze in Warschau, 1945 bis 1989“ (Friedrich-Schiller-Universität Jena)

 

MARKUS NESSELRODT: „Der Vernichtung entkommen. Erfahrungen polnischer Juden in der Sowjetunion (1939-1946)“ (Freie Universität Berlin)

 

MAŁGORZATA POPIOŁEK-ROßKAMP: „Warschau. Ein Wiederaufbau, der vor dem Krieg begann“ (Technische Universität Berlin & Uniwersytet Wrocławski) 

 

Prace magisterskie:

 

SIMON BEHNISCH: „Vaterstadt, Vaterland, Republik – multiple Zugehörigkeiten einer Stadt zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Die Stadt Elbing und ihre Selbstverortung in der polnisch-litauischen Staatenunion“ (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

 

ANJA JAHN: „Menschheitsplagen in vergessenen Landkreisen. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dyckis topographische Lyrik“ (Humboldt-Universität zu Berlin)

 

SIMON PURK: „Der oberschlesische Industriebezirk und die Arbeitskräftepolitik 1914 – 1918 (Europa-Universität Viadrina in Frankfurt Oder)