Znajdujesz się na: » Polityka » Wydarzenia » Wybory prezydenckie

Wybory prezydenckie

Informacja ws. wyborów Prezydenta RP w 2015 r.
 
 1. WYBORCY

 

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

W dniu głosowania należy okazać ważny polski paszport lub dowód osobisty.

 

 

 1. CZAS I MIEJSCE GŁOSOWANIA

 

Głosowanie wyznaczone zostało na niedzielę, 10 maja 2015 r. Ewentualna druga tura odbędzie się w niedzielę, 24 maja 2015 r. Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7:00 – 21:00.

W okręgu konsularnym Ambasady RP w Berlinie zostaną utworzone cztery obwodowe komisje wyborcze:

 

 • Obwodowa komisja wyborcza nr 113 z siedzibą:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Lassenstr. 19 – 21

14193 Berlin – Grunewald

 

Obwód obejmuje dzielnice Berlina: Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg

 

 

 • Obwodowa komisja wyborcza nr 114 z siedzibą:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Richard-Strauss-Str. 11

14193 Berlin – Grunewald

 

Obwód obejmuje kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie

 

Obwód obsługuje również głosowanie korespondencyjne wyborców z Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii.

 

 • Obwodowa komisja wyborcza nr 115 z siedzibą:

Instytut Polski w Berlinie

Burgstr. 27

10178 Berlin – Mitte

 

Obwód obejmuje dzielnice Berlina: Pankow, Lichtenberg, Friedriechshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Mitte

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 • Obwodowa komisja wyborcza nr 116 z siedzibą:

Instytut Polski w Berlinie - Filia w Lipsku

Markt 10

04109 Lipsk

 

Obwód obejmuje kraje związkowe: Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

Wyborców z Bremy, Dolnej Saksonii, Hamburga i Schleswig-Holstein prosimy o kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Hamburgu (www.hamburg.msz.gov.pl).

 

Wyborców z Hesji, Kraju Saary, Nadrenii-Palatynatu i Północnej Nadrenii-Westfalii, prosimy o kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Kolonii (www.kolonia.msz.gov.pl).

 

Wyborców z Badenii-Wirtembergii i Bawarii prosimy o kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Monachium (www.monachium.msz.gov.pl).

 

Koszty podróży wyborców, udających się do miejsc głosowania, nie podlegają zwrotowi.

 

 

 1. SPIS WYBORCÓW

 

Wpisanie do spisu wyborców następuje na podstawie bezpośredniego zgłoszenia wyborcy. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów
(tj. do 7 maja 2015 r.). Sugerujemy dokonywać zgłoszeń online: ewybory.msz.gov.pl

Osoby wpisane do spisu wyborców będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.

 

 

 1. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do 27 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej drugiej tury wyborów.

Pakiety wyborcze dostarczane będą przesyłka poleconą, wyłącznie na obszarze okręgu konsularnego Ambasady RP w Berlinie. Zwrotny pakiet wyborczy (zawierający kartę do głosowania) wyborca odsyła na własny koszt na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie. Przesyłka musi być nadana tak, aby dotrzeć do Ambasady najpóźniej w godzinach urzędowania w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyborów.

Wyborca może również doręczyć komisji osobiście swój głos w dniu wyborów do czasu zakończenia głosowania.

W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, po wysłaniu pakietu wyborczego nie wydaje się zaświadczenia uprawniającego do głosowania, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

 

 

 1. GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO GŁOSOWANIA

 

Osoby, które pobrały z urzędu gminy w Polsce zaświadczenie uprawniające do głosowania, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnie wybranym obwodzie wyborczym w kraju lub za granicą. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie do spisu wyborców, dopisanie następuje w dniu głosowania.

Możliwe jest również wydanie zaświadczenia przez konsula na wniosek wyborcy. Wymaga to wcześniejszego dopisania do spisu wyborców.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Zaświadczenie uprawniające do głosowania może być odebrane osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie bądź przesłane listem poleconym (wyłącznie na obszarze okręgu konsularnego Ambasady RP w Berlinie).

 

 

 1. GŁOSOWANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

 

W przypadku głosowania w obwodach utworzonych za granicą nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika.

 

 

 1. GŁOSOWANIE W POLSCE PRZEZ OSOBY STALE ZAMIESZKUJĄCE ZA GRANICĄ

 

Obywatele polscy mogą głosować w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeżeli udokumentują, iż stale zamieszkują za granicą. Nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie do spisu wyborców, dopisania do spisu dokonuje obwodowa komisja wyborcza w dniu głosowania.

 

źródło