Znajdujesz się na: » Historia » Wydarzenia » 17 czerwca 1991

17 czerwca 1991

Kanclerz Helmut Kohl (po prawej) i Jan Krzysztof Bielecki, premier Polski (2. od lewej), podczas wspólnej konferencji prasowej w Kancelarii Federalnej w momencie podpisania "Traktatu między Republiką Federalną Niemiec, a Rzeczpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" (z lewej: Willy Brandt, honorowy przewodniczący SPD).