Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) - zapowiedź

W ramach trzeciej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, Ambasada RP w Berlinie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RFN zorganizuje 4 czerwca 2018 r. Seminarium pt. „Sustainable development in selected Polish Companies”.

 

 

Głównym mówcą Seminarium „Sustainable development in selected Polish Companies” będzie Radca Prawny dr. Christian Schnell,  jeden z czołowych ekspertów prawa energetycznego.

 

Polska przywiązuje znaczącą uwagę do zrównoważonego rozwoju. Znajduje to odzwierciedlenie w rozwoju biznesowym polskich firm. Najlepszym przykładem jest firma Solaris Bus & Coach SA, europejski lider w zakresie produkcji nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej, a także czołowy producent w Europie w zakresie projektowania i budowy autobusów z napędem elektrycznym. Na Seminarium spodziewany jest czynny udział przedstawiciela tej firmy.

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainable Development Week, ESDW) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój.

 

Inicjatywa jest skierowana do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

 

Źródło