Znajdujesz się na: » Energia/Gospodarka » Wydarzenia » 12 Czerwca2014

12 Czerwca2014

Wicepremier Piechociński na Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym

 

- Polska i Niemcy w ostatnich kilku latach wyraźnie zacieśniły współpracę energetyczną. Dotyczy to zarówno administracji rządowej, jak i przedsiębiorstw  – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas Polsko-Niemieckiego Forum Energetycznego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli biznesu obu krajów odbyło się 12 czerwca 2014 r. w Berlinie.

 

Wicepremier Piechociński podkreślił owocną polsko-niemiecką współpracę w ramach polityki energetycznej UE. - Nasze projekty dotyczące nowego połączenia elektroenergetycznego i modernizacji już istniejących zostały uznane przez KE za projekty wspólnego zainteresowania UE (PCI) – powiedział. - Powinniśmy także dalej pracować na rzecz poprawy efektywności energetycznej i propozycji klimatycznych z uwzględnieniem kształtu przyszłej polityki UE oraz trendów na rynku światowym – dodał.

W jego opinii nie należy rezygnować z żadnego kierunku dostaw, dlatego popieramy każde rozwiązanie zwiększające efektywność i bezpieczeństwo unijnego rynku energetycznego, zwłaszcza gazowego. - Zbudowaliśmy już nowe połączenie z Czechami, rozbudowaliśmy połączenia z Niemcami, planujemy także inwestycję interkonektora ze Słowacją, Czechami i gazociągu do Państw Bałtyckich – wymienił. - Elementem wspólnego rynku gazowego są też możliwości odwrócenia kierunku dostaw gazu (rewers) na gazociągu łączącym Rosję przez Polskę z Niemcami i Europą Zachodnią, co zwiększy również poziom bezpieczeństwa – zaznaczył.

Wicepremier przypomniał, że Polska różnicuje także dostawy gazu ziemnego dzięki budowie terminala LNG w Świnoujściu, tuż przy naszej wspólnej granicy. – Dzięki temu z mniejszymi obawami będziemy spoglądać na ewentualne kryzysy energetyczne. Pozwoli to pokryć zarówno nasze zapotrzebowanie, jak również państw regionu uczestniczących w koncepcji gazowego korytarza północ-południe – powiedział. - Jesteśmy otwarci na współpracę z Niemcami w zakresie eksploatacji terminala, który rozpocznie funkcjonowanie już na początku 2015 r. - dodał.

Wicepremier Janusz Piechociński wziął również udział w Letnim Święcie Polskiego i Niemieckiego Biznesu. Spotkał się też z Wicekanclerzem Republiki Federalnej  Niemiec Sigmarem Gabrielem.

Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne zorganizowane zostało przez Pracodawców RP oraz Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych przy współpracy Ministerstwa Gospodarki.

Od początku transformacji polskiej gospodarki Niemcy pozostają naszym głównym partnerem handlowym. Obecnie są odbiorcą ¼ polskiej sprzedaży towarów za granicę, a wartość naszego eksportu na ten rynek sięgnęła w 2013 roku 38,2 mld euro. Natomiast udział Niemiec w imporcie do Polski wyniósł w tym czasie 21,5 proc., co stanowiło ok. 33,3 mld euro.

W wymianie z Niemcami w roku 2013 dominowały wyroby elektromaszynowe, maszyny, urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz ich części, pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria, a także aparatura i narzędzia.

Źródło

 

Wiceminister Kacperczyk na Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym w Berlinie

 

– To, co dzieje się w Niemczech, największym rynku energetycznym UE, ma wpływ na rynki innych państw, zwłaszcza sąsiadujących. Dlatego tak ważny jest dialog i współpraca Polski i Niemiec w dziedzinie energetyki – powiedziała podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk podczas Polsko-Niemieckiego Forum Energetycznego. Debata odbyła się 17 stycznia w Berlinie.

 

Zorganizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych konferencja, z udziałem ministrów gospodarki Niemiec i Polski oraz czołowych polskich, niemieckich, i unijnych  polityków, przedstawicieli biznesu oraz analityków z sektora energetycznego, była okazją do prezentacji raportu „Energia dla współpracy (Analiza polsko-niemieckiej potencjalnej współpracy w sektorze energetycznym)” („The Energy for Cooperation (Polish-German Potential Cooperation Analysis in the Energy Sector)”. Raport prezentuje wyzwania stojące przed sektorem energetycznym obu krajów oraz identyfikuje obszary, gdzie współpraca mogłaby podnosić konkurencyjność obu gospodarek. – Choć obydwa kraje reprezentują odmienne modele energetyczne, to jednak dostrzegamy istotny potencjał współpracy Polski i Niemiec, w tym m. in. w obszarze czystych technologii węglowych, LNG, odnawialnych źródeł energii czy magazynowania energii. – podkreśliła wiceszefowa polskiej dyplomacji.

Dialog nt. bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w kontekście zewnętrznej polityki UE, jest ważnym elementem współpracy polsko-niemieckiej. Szczególne znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa dostaw ropy i gazu spoza UE. Polska, jako kraj tranzytowy, nadal zajmuje ważne miejsce w systemie dostaw ropy i gazu z Rosji do Niemiec. – Polska jest zainteresowana utrzymaniem stabilności w tych dostawach, zapewniającej biznesowi z obu państw przewidywalne warunki prowadzenia działalności. – zwróciła uwagę wiceminister Kacperczyk.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło