73. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen

22 kwietnia 2018 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Należną cześć ofiarom tego obozu oddano zarówno w ramach uroczystości narodowych, w których uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych krajów, jak również w czasie dużej uroczystości centralnej.

 

 

Wśród uroczystości narodowych po raz pierwszy odbyła się uroczystość polska, zorganizowana przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie. Tę część obchodów rozpoczęły wystąpienia prof. Güntera Morscha, dyrektora Fundacji Brandenburskie Miejsca Pamięci, oraz Dika de Boef, wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Sachsenhausen. W obu przemówieniach dużą uwagę poświęcono polskim więźniom obozu Sachsenhausen oraz wkładowi Polski w walkę z III Rzeszą. Dik de Boef poruszył jednak również kwestie dotyczące historii poszczególnych państw. Obok rozliczenia Niemiec z nazizmem wspomniał także o Holandii i krwawym dziedzictwie kolonializmu w Indonezji oraz konfrontacji Polski z wydarzeniami roku 1968.

 

Ze strony polskiej przemówienia wygłosili minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obaj mówcy wskazali na znaczenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen dla polskiej pamięci historycznej, podkreślając zwłaszcza kwestię zagłady polskiej inteligencji. W ramach uroczystości polskiej złożone zostały wiązanki pod pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota”, pod pomnikiem księży katolickich, pod tablicami pamiątkowymi polskich profesorów oraz polskich ofiar, przy tablicy upamiętniającej biskupa ewangelickiego Juliusza Bursche, w miejscu uwięzienia biskupa Władysława Gorala oraz przy polskiej tablicy w miejscu rozstrzeliwań. W ceremonii wzięło udział około 50 polskich gości, w tym młodzież szkolna oraz przedstawiciele Polonii z Berlina.

 

Uroczystość centralna, połączona z ceremonią składania wieńców, odbyła się w miejscu masowej zagłady, tzw. „Station Z”. Uczestniczyło w niej kilkaset osób, w tym przedstawiciele rządu federalnego (min. Monika Grüters, pełnomocnik rządu federalnego ds. kultury i mediów), parlamentu i rządu Brandenburgii (m.in. premier Brandenburgii, Dietmar Woidke, oraz Martina Münch, minister nauki, badań i kultury kraju związkowego Brandenburgii) i Berlina, partii politycznych, władz lokalnych, organizacji społecznych i korpusu dyplomatycznego. Na uroczystość przybyło również kilkoro byłych więźniów obozu.

 

W trakcie uroczystości realizowany był również projekt polonijny, realizowanego z inicjatywy Wydziału Konsularnego Ambasad RP w Berlinie, o nazwie „Lekcja historii w miejscach pamięci”, w ramach którego polscy uczniowie berlińskich szkół mieli okazję zwiedzić Miejsce Pamięci KL Sachsenhausen oraz uczestniczyć w uroczystościach narodowych i centralnych. W projekcie uczestniczyło ok. 45 dzieci wraz z nauczycielami z polsko-niemieckiej szkoły europejskiej Robert-Jungk-Oberschule oraz Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Berlinie.

 

Ze strony Ambasady RP w Berlinie w uroczystościach w Sachsenhausen uczestniczyli Konsul Generalny, Marcin Jakubowski, wicekonsul ds. współpracy z Polonią, Marek Sorgowicki, oraz Jadwiga Janukowicz, kierownik Referatu ds. Dyplomacji Publicznej.

 

Następnego dnia, 23 kwietnia 2018 r., odbyły się uroczystości upamiętniające wyzwolenie obozu pomocniczego Sachsenhausen, KZ „Klinkerwerk”. W obchodach wzięło udział ok. 100 osób, w tym również byli więźniowie. Przemówienie wygłosił prof. Günter Morsch, dyrektor Fundacji Brandenburskie Miejsca Pamięci, oraz zastępca ambasadora Francji. Po wystąpieniach reprezentanci władz krajowych, ambasad, partii politycznych oraz organizacji społecznych złożyli wieńce i wiązanki. W uroczystości rocznicy wyzwolenia obozu ze strony Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie uczestniczył Konsul Generalny, Marcin Jakubowski.

 

Źródło