"Bezpieczne pieniądze" - banknot 200 zł z nowymi zabezpieczeniami

Narodowy Bank Polski 12 lutego zacznie wprowadzać do obiegu banknoty 200 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Wcześniej NBP wprowadziło zmienione zabezpieczenia na banknotach o niższych nominałach.
 

Projekt graficzny banknotu o nominale 200 zł nie zmienił się, jednak dzięki zastosowaniu nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie zabezpieczeń, różnice między nowym i starym banknotem są wyraźnie widoczne. Nowym zabezpieczeniem jest m.in. nitka okienkowa z efektem zmienności optycznej. Fragmenty nitki płynnie zmieniają kolor ze złotego na zielony, a znajdujący się na niej wzór szachownicy porusza się w obu płaszczyznach.

 

Na przedniej stronie banknotu znalazł się także ozdobny element graficzny, płynnie zmieniający kolor ze złotego na zielony (tzw. królewski symbol), a na tylnej – złoty opalizujący ornament. Nowym elementem jest znak wodny: podczas oglądania pod światło oprócz wizerunku władcy widoczne jest także oznaczenie nominału. Zmieniono również elementy nadrukowane po obu stronach banknotu: w wizerunek korony w owalu składają się dopiero oglądane pod światło.

 

Lewa część banknotu, gdzie znajduje się znak wodny, jest niezadrukowana, dzięki czemu banknot wydaje się nieco jaśniejszy, a znak wodny jest lepiej widoczny.

 

Wprowadzono także dodatkowe ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Pierwsze z nich to 10 ukośnych pasków umieszczonych wzdłuż krótszych krawędzi banknotu. Taką samą technologię zastosowano również w nowej serii banknotów euro. Drugie ułatwienie to zmodyfikowany wzór geometryczny w lewym dolnym rogu – trójkąt w przypadku 200 złotych – wykonany z drobnych kółek, bardzo dobrze wyczuwalnych w dotyku.

 

Nowe banknoty wprowadzane są w miejsce uszkodzonych lub zużytych. Stare, bezterminowo pozostają prawnym środkiem płatniczym. Dodatkowe informacje dotyczące zmodernizowanego banknotu 200 zł są dostępne na stronie internetowej NBP. Przygotowana została również aplikacja NBP Safe oraz kurs online, które przedstawiają zabezpieczenia polskich banknotów oraz sposoby rozpoznawania fałszywych banknotów.

 

Obecnie NBP prowadzi prace nad banknotem 500 zł. Na nowym banknocie znajdzie się wizerunek króla Jana III Sobieskiego. NBP nie planuje wprowadzenia banknotów 500 zł do obiegu przed rokiem 2017.

 

źródło