Powstała Rada ds. Innowacyjności

Wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński został członkiem międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności. Nowo powołana Rada ma koordynować działania różnych resortów na rzecz innowacyjności gospodarki.

W składzie powołanej przez premier Beatę Szydło Rady ds. Innowacyjności znaleźli się także: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady), Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz - minister skarbu.

"Mamy tu prawie pół rządu, co dowodzi, że bardzo poważnie podchodzimy do innowacyjności" - komentował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Zadania Rady ds. Innowacyjności

Rada będzie inicjować działania oraz proponować rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki.

Pierwszym zadaniem Rady będzie skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, by zbudować nowe „połączenia neuronowe” pomiędzy strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziś nie są ze sobą powiązane. Następnie, zostanie opracowany system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostaną przedstawione za sto dni.

Wszystkie planowane przez Radę działania mają być szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządami.

 

źródło