68 Światowy Kongres AIESEC odbędzie się w Polsce w 2016 r.

AIESEC jest to największa międzynarodowa organizacja studencka, istniejąca od 1948 roku i działająca przy ponad 2400 uniwersytetach w 126 państwach i terytoriach świata. Od początku jej istnienia co roku organizowany jest Światowy Kongres AIESEC. Jest to wydarzenie, podczas którego wyznacza się dalszy kierunek rozwoju organizacji, aby skutecznie realizować wizję, z którą jesteśmy związani od 1949 roku: „Pokój oraz pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego”. Kongres odbywa się co roku w innym kraju, a w Polsce miał miejsce już dwukrotnie: w 1996 r. oraz w 2006 r.
 

W 2016 roku Światowy Kongres zawita do Polski po raz trzeci. AIESEC Polska ubiegał się o jego organizację od jesieni 2014 roku. Organizacja tej imprezy przypadła Polsce na mocy decyzji przedstawicieli AIESEC International oraz komitetów krajowych AIESEC na Walnym Zgromadzeniu. W uzyskaniu pozytywnej oceny polskiej kandydatury pomogła sprawna organizacja Konferencji EuroXpro w roku 2014, wysokie wyniki dotychczasowej pracy AIESEC Polska w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży, a także pozytywne oceny poprzednich Kongresów goszczonych przez Polskę.

 

Poprzez ponowne zaproszenie Kongresu do naszego kraju chcemy dać przedstawicielom polskiej młodzieży możliwość zabrania głosu przed kolegami z całego świata, pokazać tym ostatnim polskie dziedzictwo oraz potencjał naszego kraju, ale też zgromadzić w jednym miejscu przedstawicieli różnych pokoleń, środowisk i kultur oraz zainspirować ich do wspólnego działania. Efektem Kongresu ma być wzmocnienie współpracy między sektorami: rządowym, biznesowym oraz pozarządowym, a także przyczynienie się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań obejmujących zakres jego tematów przewodnich: przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój oraz różnorodność. Organizując Kongres w Polsce chcemy sprawić, że rodacy umocnią swoją dumę z bycia Polakiem oraz potwierdzą naszą otwartość na różnorodność świata. Zarazem liczymy, że wzmocni on w oczach obcokrajowców wizerunek Polski jako kraju innowacji i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego.

 

Światowy Kongres AIESEC odbędzie się w Polsce w dniach 14-23 sierpnia 2016 roku z udziałem ponad 1000 młodych ludzi z 126 krajów. Jako zgromadzenie przedstawicieli młodzieży, liderów opinii, przedsiębiorców oraz pionierów globalnego biznesu, będzie stanowił platformę dialogu, umożliwiając dyskusję oraz wypracowanie nowych rozwiązań dla podniesionych przez młodych ludzi problemów z zakresu tematów przewodnich Kongresu.

 

               W trakcie Światowego Kongresu AIESEC odbędą się wydarzenia towarzyszące. Ceremonia Otwarcia zapewni podniosłe otwarcie Kongresu, Globalna Wioska pozwoli na podróż kulturalną dookoła świata w jeden wieczór, Polski Wieczór dodatkowo zachęci do poznawania dorobku oraz bogatej kultury naszego kraju, Global Youth Speak Forum będzie okazją do udziału w cyklu konferencji biznesowych, a Gala Nagród wyłoni najefektywniejsze w wymianie międzynarodowej komitety krajowe AIESEC.

 

            Chcących dowiedzieć się więcej o Światowym Kongresie, AIESEC zaprasza do odwiedzenia jego strony internetowejhttp://internationalcongress.aiesec.org/, swej strony na portalu Facebook https://www.facebook.com/internationalcongress0 oraz do bezpośredniego kontaktu drogą mailową z Jakubem Orłowskim, wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu AIESEC jakub.orlowski@aiesec.net.

 

Światowy Kongres AIESEC- prezentacja pdf

 

źródło