Energetyka Polski i Niemiec: różne punkty wyjścia, możliwa współpraca