Galeria » Przyjęcie misji Dziekana Korpusu Polonijnego w Niemczech nadanego przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Warszawa 1 grudnia 2016 r.