Ambasador z wizytą w berlińskiej siedzibie Chabad Lubawitsch

Prof. Andrzej Przyłębski spotkał się w poniedziałek, 13 lutego, z przewodniczącym Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Chabad Lubawitsch Rabinem Yehudą Teichtalem.
 

Podczas spotkania w berlińskim Centrum Kulturalno – Edukacyjnym Chabad Lubawitsch Rabin Yehuda Teichtal przedstawił Ambasadorowi główne cele i zadania Centrum, a także planowane i realizowane projekty kulturalno-edukacyjne, skierowane do młodzieży.

 

Prof. Andrzej Przyłębski i Rabin Yehuda Teichtal rozmawiali ponadto o historii stosunków polsko-żydowskich i historii społeczności żydowskiej w Polsce i Niemczech. Obaj rozmówcy wyrazili wolę kontynuacji współpracy pomiędzy Centrum i Ambasadą, szczególnie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i historycznych skierowanych do młodzieży oraz przeciwdziałania fałszywym kodom pamięci w niemieckich środkach masowego przekazu.


źródło