Uroczystość przekazania prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

W poniedziałek, 10 lipca, w ambasadzie Węgier w Berlinie odbyła się uroczystość przekazania prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Polska przewodziła pracom Grupy w okresie lipiec 2016 – czerwiec 2017 r. Z dniem 1 lipca roczną prezydencję objęły Węgry.
 

Ambasador Andrzej Przyłębski nawiązał w swoim wystąpieniu do najważniejszych wydarzeń, które determinowały polską prezydencję oraz do wkładu państw V4 w debatę nt. przyszłości UE. Podkreślił, że ostatni rok przyczynił się do wzmocnienia rozpoznawalności Grupy, która konstruktywnie uczestniczy w pracach na płaszczyźnie UE. Ambasador Peter Györkös przedstawił motto prezydencji węgierskiej: V4 connects i jej główne założenia.

 

Po wystąpieniach ambasadorów miał miejsce koncert pianisty, Petera Grauera, który zagrał utwory F. Chopina, B. Bartóka i Z. Kodály.

 

Wśród gości znaleźli się m. in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, niemieccy urzędnicy oraz eksperci z fundacji politycznych i think tanków.

 

źródło