Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni

Ambasador Andrzej Przyłębski złożył we wtorek, 14 lutego, wizytę w siedzibie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.
 

Korpus ma obecnie szczególne znaczenie w świetle nowych zadań, które otrzymał w rezultacie decyzji podjętych podczas szczytów NATO w Walii i Warszawie. Podczas wizyty Ambasadora, Dowódca Korpusu niemiecki generał broni Manfred Hoffmann zapoznał Ambasadora z nową strukturą jednostki oraz wyzwaniami stojącymi przed Korpusem w zakresie dowodzenia grupami bojowym EFP (ang. Enhanced Forward Presence), które rozmieszczone będą w Polsce, Estonii, Łotwie i Litwie.

 

Ambasador spotkał się również z polskim personelem Korpusu na czele z generałem brygady Krzysztofem Królem.

 

 

źródło