Witold Waszczykowski nowym polskim ministrem spraw zagranicznych

Rząd premier Beaty Szydło, w którym Ministerstwem Spraw Zagranicznych pokieruje Witold Waszczykowski, rozpoczął urzędowanie w poniedziałek 16 listopada.
 

Nowy szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski urodził się 5 maja 1957 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Jest dyplomatą, z wykształcenia historykiem, ma tytuł doktora nauk humanistycznych.

 

Witold Waszczykowski jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (1980 r.) oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych University of Oregon (1991 r.) w Stanach Zjednoczonych. W latach 1992-1993 odbył studia podyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w Geneva Centre for Security Policy w Szwajcarii. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w historii na podstawie pracy „Stany Zjednoczone a strategiczne rokowania rozbrojeniowe 1919-1936”. W latach 1981-1987 pracował na stanowisku asystenta na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych związany jest od początku lat 90. W 1992 roku został zatrudniony jako starszy ekspert w  Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych i Departamencie Instytucji Europejskich, w 1996 roku został zastępcą dyrektora w Departamencie Instytucji Europejskich, a następnie w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa. W 1997 roku pełnił obowiązki szefa Biura Łącznikowego RP przy NATO w Brukseli, był także zastępcą Przedstawiciela RP w nowopowstałej placówce dyplomatycznej przy Sojuszu Północnoatlantyckim (1997- 1999 r.). W latach 1999-2002 reprezentował Polskę w Iranie jako ambasador. W 2003 roku pracował w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, a w 2005 został zastępcą dyrektora w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2005-2008 był wiceministrem spraw zagranicznych,  jednocześnie pełniąc funkcję głównego negocjatora w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tarczy antyrakietowej.

 

W 2008 roku został powołany na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od 2011 roku był posłem na Sejm VII Kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W parlamencie pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W tegorocznych, październikowych wyborach parlamentarnych ponownie uzyskał mandat poselski. Otrzymał blisko 33 tys. głosów, co stanowiło najlepszy wynik w okręgu sieradzkim.

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

źródło