Top 5 atrakcji turystycznych w województwie WIELKOPOLSKIM

Polska Organizacja Turystyczna na podstawie badań, analiz i opinii regionalnych organizacji turystycznych wytypowała atrakcje z każdego województwa, które ze względu na największy potencjał przyciągania ruchu turystycznego można traktować jako flagowe.

Z wszystkich tych flagowych atrakcji turystycznych wybrano po 5 z każdego regionu, które sukcesywnie będą zamieszczanie w naszej SONDZIE serwisu www.polska.travel.

W związku z tym redakcja Narodowego Portalu Turystycznego zaprasza do wspólnej zabawy polegającej na wybraniu HITU danego regionu. Co 2 tygodnie prezentować będziemy w SONDZIE (zamieszczonej po prawej stronie) atrakcje flagowe każdego z województw, prosząc jednocześnie o oddanie głosu na jedną z nich.
 

 
Od 1-go do 15-go stycznia głosujemy na Top 5 atrakcji turystycznych

w województwie WIELKOPOLSKIM:


Kompleks rekreacyjno-sportowy Malta w Poznaniu

Malta to popularna nazwa sztucznego zbiornika wodnego w Poznaniu oraz umieszczonego tam kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Jezioro Malta znajduje się na wschód od Starego Miasta, na prawym brzegu Warty i jest wspaniałym miejscem wypadowym na bierny bądź czynny wypoczynek. W sezonie zimowym uruchamiany jest stok z wyciągiem narciarskim i tor bobslejowy. Malta to take scena wielu imprez kulturalno-rozrywkowych.

Kórnik – zamek, muzeum i arboretum

Zamek położony jest w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, otoczony fosą, a wokół niego rozciąga się piękny park. Znany jako arboretum kórnickie, znajduje się pod zarządem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Początki tego zamku sięgają średniowiecza, gdy właścicielami Kórnika była można rodzina Górków. W XIV w. rozpoczęli tu budowę swojej rodowej siedziby. Ukończoną około 1430 r. obronną budowlę otaczała  fosa. Obecnie w zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria, Biblioteka Kórnicka PAN.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Muzeum powstało w roku 1956 jako Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1973 r. zostało przekształcone w samodzielną jednostkę, która od marca 1983 nosi nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gromadzi eksponaty archeologiczne oraz kultury materialnej i sztuki od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, w tym szczególnie zabytki i archiwalia związane z historią Gniezna i ziemi gnieźnieńskiej. Księgozbiór muzeum liczy ponad 17 tysięcy pozycji.

Stare Miasto w Poznaniu

To najstarsza po Ostrowie Tumskim i Śródce dzielnica Poznania, założona w 1253 roku w ramach tzw. lokacji miasta na lewym brzegu Warty. Główne centrum Poznania zostało wówczas przeniesione z Ostrowa Tumskiego tak, aby umożliwić dalszy rozwój przestrzenny miasta. Centralnym placem miasta był rynek, obecnie zwany Starym Rynkiem. Zostało ono otoczone murami z cegieł ceramicznych na zaprawie wapiennej. Mury miały długość ok. 1700 metrów i posiadały 4 bramy wejściowe oraz 35 baszt. Niestety większą część murów rozebrano na początku XIX wieku.


Wielkopolski Park Narodowy

Utworzony został w 1957 r. Zajmuje obecnie 7 584 ha powierzchni oraz dodatkowo 7 256 ha strefy ochronnej. Ścisłą ochroną objęto tutaj osiemnaście obszarów o niewielkiej łącznej powierzchni 260 ha. Park znajduje się w sąsiedztwie Poznania. W krajobrazie tego parku charakterystycznymi elementami są polodowcowe wały (ozy), wzniesienia, pagórki (kemy), głazy narzutowe, rynny, które wypełnia woda 11 jezior.

 

źródło