Seminarium informacyjne nt. nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii

W czwartek, 21 maja, Wydział Promocji i Inwestycji KG RP w Kolonii organizuje seminarium informacyjne nt. polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. Celem spotkania jest przedstawienie założeń nowych regulacji, w szczególności systemu aukcyjnego i szeroko pojętych instrumentów wsparcia rozwoju rynku energii odnawialnej w Polsce. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, kancelaria von Zanthier oraz Agencja Energetyczna Kraju Związkowego Północnej Westfalii-Nadrenii. Seminarium jest przeznaczone dla potencjalnych inwestorów, którzy są zainteresowani projektami inwestycyjnymi z zakresu oze w Polsce. Językiem wykładowym jest język niemiecki