Obchody 72. rocznicy wyzwolenia obozów Buchenwald i Mittelbau-Dora

Przedstawiciele Wydziału Konsularnego Ambasady wzięli udział w uroczystościach w Buchenwaldzie i Mittelbau-Dora
 

W uroczystościach na terenie byłego obozu Buchenwald w dniu 09.04.2017 r. uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz, korpusu dyplomatycznego oraz byli więźniowie. Ze strony placówki w uroczystości uczestniczył kierownik Wydziału Konsularnego Marcin Jakubowski, który po oficjalnych uroczystościach i złożeniu wieńców spotkał się z przybyłymi z Polski b. więźniami i ich rodzinami.

 

10.04.2017 odbyły się uroczystości rocznicy wyzwolenia obozu Mittelbau-Dora. Ambasadę reprezentował wicekonsul Marek Sorgowicki. Odwiedził także pomnik na terenie byłej filii obozu w miejscowości Eller, gdzie złożył wiązankę kwiatów.

 

źródło