PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH


W związku z otwarciem z dniem 1 maja 2011 roku niemieckiego rynku pracy m.in. dla obywateli Polski, chcielibyśmy zaprosić Państwa do lektury niniejszego informatora, którego zadaniem jest przedstawienie niemieckiego prawa pracy osobom zainteresowanym zatrudnieniem w Niemczech. Należy pamiętać, że niemieckie przepisy prawa pracy różnią się w wielu aspektach od polskich, dlatego powinno się zapoznać co najmniej wstępnie z niemieckimi przepisami.  Zaznajomi to z panującymi w kraju obowiązkami oraz skutecznie pozwoli korzystać z przysługujących praw.

Informator został wydany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec.


Spis treści:


Wstęp

 

Pierwsze kroki po przyjeździe

 

Podstawowe regulacje prawa niemieckiego:


Indywidaulne prawo pracy I 

 

Indywidualne prawo pracy II 

 

Prawo zbiorowych stosunków pracy

 

Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech 

 

Sądy pracy

 

Ubezpieczenia społeczne w Niemczech

 

Podstawowe informacje dotyczące opodatkowanie w Niemczech

 

Cały dokument znajduje się poniżej

Czytaj więcej >>